سیستم صوتی سالن کنفرانس

بزودی تکمیل میشود ...

 

 

 

 

 

پروژه های داخلی سالن کنفرانس :

 

 

1- سالن کنفرانس مرکز نمایشگاهی و همایش های بین المللی  منطقه آزاد چابهار

 

 

راه کار سیستم صوتی : استفاده از میکروفن کنفرانس digimic از برند brahler  آلمان + استفاده از بلندگو دکوراتیو سفید J8 از برند fbt ایتالیا

                         

 

 

راه کار سیستم صوتی : استفاده از سیستم کنفرانس digimic از برند brahler  آلمان