فرم ثبت نام سمینار ADAMSON

در صورتی که در هر مرحله از ثبت نام سوالی داشتید، لطفا با تلفن 66744758-9 تماس بگیرید.


مشخصات شخصی
مشخصات شغلی
نحوه شرکت در سمینار

نوع حضور/دعوت


هزینه ثبت نام مبلغ دو میلیون ریال است که می بایستی به کارت شماره 6219-8610-20003-6686 بنام آقای حمیدرضا مقدس واریز شود.

مشخصات پرداخت