تماس با هلدینگ شیدکو
E-mail

info@shidco.com

fax

+ 98 21 66 72 09 65

Phone

+98 21 66 74 47 58-9

+98 21 66 74 95 77-9

+98 912 543 38 36

Address

No.52 , Bobby Sands St ,Nofel Loshato St , Tehran , Iran

تماس با هلدینگ شیدکو